top of page

«Bygg ned merkenavnet Jatak og overfør verdien til medlemsbedriftene»

En uvanlig oppgave. Jatak-konsernet er en sterk merkevare. Men nå skulle medlemsbedriftene stå på egne ben.Jatak er Norges største leverandør av trekonstruksjoner. En sterk merkevare med et godt omdømme som er bygget opp over lang tid.Når vi fikk oppgaven med og dysse Jatak som selskap ned, måtte vi klype oss i armen. Men årsaken var klar: Medlemsbedriftene ønsket i større grad å stå på egne ben med sin egen visuelle identitet og profil. Rollen til Jatak måtte omdefineres fra å være produktorientert til tjenesteorientert. Som et backoffice for medlemsbedriftene. Vårt strategiske råd var derfor å redefinere Jatak fra en gruppe til en allianse. Der hovedoppgaven til Jatak nå skal bli en støttefunksjon for frittstående medlembedrifter. Og som skal fremme innovasjon, nytenkning og gode rammebetingelser for bransjen. Jatak-alliansen skal bli et kvalitetsstempel som gir trygghet for medlemsbedriftenes lokale kunder.

For å sikre at markedet skal se en tydelig endring har vi oppgradert Jatak-alliansens visuelle profil. Og laget løsninger, et designprogram og en verktøykasse for medlemsbedriftene som skal sikre en visuell tilhørighet til Jatak som tar med seg verdien i merkenavnet videre.

 

NYE JATAK: Ikke en revolusjon, men en evolusjon

Det ble raskt klart for oss at det ikke var snakk om å snu alt på hodet. Heller modernisere den litt klumpete Jatak-logoen til en mer dynamisk og moderne form. Og som skulle være lett gjenkjennbar. Verdien i den godt kjente logoen måtte videreføres.

Comments


bottom of page