top of page

Keep calm.


Du blir aldri bedre enn en den siste jobben du har gjort. Og selv om du er veldig fornøyd med den, hjelper det lite dersom den ikke løser kundens problem. Mitt mål for 2023 er at mine oppdragsgivere fortsatt skal oppleve at jeg tar briefingen på alvor, at jeg er samarbeidsvillig og løsningsorientert. At oppgavene alltid blir levert innenfor gitte rammer og innenfor gitt budsjett. Nedenfor ser du noen av dem. Godt Nyttår!

Nettside for Longyearbyen Guiding


 


Redaksjonell design RS Magasinet.

Se eksempler her >


 


Visuell profil, prospekt og nettsider Tindelia Beitostølen


 


Personlig arbeid


 

Longyearbyen Short Stories


 


Lanseringskampanje Folkefinans 


3D produksjon 


Ideelt arbeid


 

Noe vi kan gjøre for deg?

Mer enn 30 års erfaring fra reklamebransjen med visuell kommunikasjon som kjernekompetanse. Flere nasjonale og internasjonale priser fra bl. a. Art Directors Club 8th International Exhibition, Epica Awards og Gullblyanten.

Ta kontakt på tlf +47 974 92 013 eller epost andrevaningelgem@me.comCommentaires


bottom of page